1. Een consument kan online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • Het product niet is gebruikt
  • Het geen product is dat speciaal voor de consument is gepersonaliseerd
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 benoemd, vangt aan:
  • Op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling
  1. De consument kan zijn beroep op het beroepingsrecht kenbaar maken via info@nano-note.nl.
  2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Nano Note, bij gebreken waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  3. De kosten van retourneren komen alleen voor rekening van Nano Note indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
  4. Indien de aankoopkosten en de eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Nano Note deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Nano Note heeft geretourneerd.

Producten